Какво е мулчиране

Думата Мучиране се свързва със земеделие и градинарство. По своята същност мучирането представлява посипване на торф и борова кора, върху почвата на растенията. Мучирането се прилага, преди да настъпи зимата, а целта му е да съхрани посеви и култури на топло по време на студа. Пролетно мучиране има за основна цел да задържи влагата в почвата и да потисне развитието на плевели в летните горещини.

Мулч се прави най-вече на храсти, овощни дръвчета и градински цветя. Извършването му се прави около самият ствол на растението, без да покрива разклоненията, листата, клонките. Не оказва влияние на луковиците, когато не е насипан в големи количества.

Добре е да се знае, че охлювите обичат мулчирането и затова е важно да се обърне внимание на наторяването. В случай, че може да се скрият плужеци и охлюви в торта, то мулча с тях трябва да се отстрани. Дебелината на поръсеният мулч не бива да е повече от 7 см. покривка.

Видовете муличиране се правят по два начина. Единият е с органични торове, а другият с неорганични. Органично мулчиране се прави с кора на бреза, дървесни стърготини, сфагнов тор и др. Те от своя страна допринасят за съхранение на влагата в почвата. Добавяне на хранителни вещества в растението, потискане на плевелите, осигуряване на храна за червеите и др. подземни животни.

Неорганичният мулч се прави с чакъл или мулчащо фолио. Прилага се при посев на плодове или зеленчуци и с цел да предпази нежните растения от охлюви, червеи и плужеци. За поставяне на мулчиращо фолио се ползват специални машини и се изкопават дупки в земята. Полагане на неорганичен мулч не изключва нуждата от поливане.

На пазара могат да се открият различните видове мулч, както и нужните приспособления за ползването му. Напътствия и съвети винаги могат да се потърсят, както от специалисти с аграрно образование, така и от опитни градинари и земеделци.